dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

AD 1725 in Taiwan is ...

Yongzheng 3

See also:
1722
1723
1724
1726
1727
1728

AD 1725 is also...

Chongde 90

Shunzhi 82

Kangxi 64

Yongzheng 3

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1722 Kangxi 61

302

ren yin

Tiger

1723 Yongzheng 1

301

gui mao

Rabbit

1724 Yongzheng 2

300

jia zhen

Dragon

1725 Yongzheng 3

299

yi si

Snake

1726 Yongzheng 4

298

bing wu

Horse

1727 Yongzheng 5

297

ding wei

Goat

1728 Yongzheng 6

296

wu shen

Monkey