dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

AD 1725 in Taiwan is ...

Yongzheng 3
See also:
1722
1723
1724
1726
1727
1728

AD 1725 is also...

Chongde 90
Shunzhi 82
Kangxi 64
Yongzheng 3

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1722 Kangxi 61 301 ren yin Tiger
1723 Yongzheng 1 300 gui mao Rabbit
1724 Yongzheng 2 299 jia zhen Dragon
1725 Yongzheng 3 298 yi si Snake
1726 Yongzheng 4 297 bing wu Horse
1727 Yongzheng 5 296 ding wei Goat
1728 Yongzheng 6 295 wu shen Monkey