dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

AD 1723 in Taiwan is ...

Yongzheng 1

See also:
1720
1721
1722
1724
1725
1726

AD 1723 is also...

Chongde 88

Shunzhi 80

Kangxi 62

Yongzheng 1

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1720 Kangxi 59

304

geng tse

Rat

1721 Kangxi 60

303

xin chou

Ox

1722 Kangxi 61

302

ren yin

Tiger

1723 Yongzheng 1

301

gui mao

Rabbit

1724 Yongzheng 2

300

jia zhen

Dragon

1725 Yongzheng 3

299

yi si

Snake

1726 Yongzheng 4

298

bing wu

Horse