dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

AD 1723 in Taiwan is ...

Yongzheng 1
See also:
1720
1721
1722
1724
1725
1726

AD 1723 is also...

Chongde 88
Shunzhi 80
Kangxi 62
Yongzheng 1

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1720 Kangxi 59 303 geng tse Rat
1721 Kangxi 60 302 xin chou Ox
1722 Kangxi 61 301 ren yin Tiger
1723 Yongzheng 1 300 gui mao Rabbit
1724 Yongzheng 2 299 jia zhen Dragon
1725 Yongzheng 3 298 yi si Snake
1726 Yongzheng 4 297 bing wu Horse