dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

AD 1722 in Taiwan is ...

Kangxi 61
See also:
1719
1720
1721
1723
1724
1725

AD 1722 is also...

Tianchong 96
Chongde 87
Shunzhi 79
Kangxi 61

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1719 Kangxi 58 304 ji hai Pig
1720 Kangxi 59 303 geng tse Rat
1721 Kangxi 60 302 xin chou Ox
1722 Kangxi 61 301 ren yin Tiger
1723 Yongzheng 1 300 gui mao Rabbit
1724 Yongzheng 2 299 jia zhen Dragon
1725 Yongzheng 3 298 yi si Snake