dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

AD 1724 in Taiwan is ...

Yongzheng 2
See also:
1721
1722
1723
1725
1726
1727

AD 1724 is also...

Chongde 89
Shunzhi 81
Kangxi 63
Yongzheng 2

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1721 Kangxi 60 302 xin chou Ox
1722 Kangxi 61 301 ren yin Tiger
1723 Yongzheng 1 300 gui mao Rabbit
1724 Yongzheng 2 299 jia zhen Dragon
1725 Yongzheng 3 298 yi si Snake
1726 Yongzheng 4 297 bing wu Horse
1727 Yongzheng 5 296 ding wei Goat