dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Tianchong 1 in Taiwan is ...

Tianqi7
AD1627

Tianchong 1 is also...

Longqing61
Wanli55
Taichang8
Tianqi7

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1624 Tianqi 4 398 jia tse Rat
1625 Tianqi 5 397 yi chou Ox
1626 Tianqi 6 396 bing yin Tiger
1627 Tianchong 1 395 ding mao Rabbit
1628 Chongzhen 1 394 wu zhen Dragon
1629 Chongzhen 2 393 ji si Snake
1630 Chongzhen 3 392 geng wu Horse