dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Chongzhen 1 in Taiwan is ...

AD1628

Chongzhen 1 is also...

Wanli56

Taichang9

Tianqi8

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1625 Tianqi 5

399

yi chou

Ox

1626 Tianqi 6

398

bing yin

Tiger

1627 Tianchong 1

397

ding mao

Rabbit

1628 Chongzhen 1

396

wu zhen

Dragon

1629 Chongzhen 2

395

ji si

Snake

1630 Chongzhen 3

394

geng wu

Horse

1631 Chongzhen 4

393

xin wei

Goat