dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Zhengtong 1 in Taiwan is ...

AD1436

Zhengtong 1 is also...

Yongle34
Hongxi12
Xuande11

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1433 Xuande 8 589 gui chou Ox
1434 Xuande 9 588 jia yin Tiger
1435 Xuande 10 587 yi mao Rabbit
1436 Zhengtong 1 586 bing zhen Dragon
1437 Zhengtong 2 585 ding si Snake
1438 Zhengtong 3 584 wu wu Horse
1439 Zhengtong 4 583 ji wei Goat