dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Yongle 1 in Taiwan is ...

AD1403

Yongle 1 is also...

Hongwu36
Jianwen5

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1400 Jianwen 2 622 geng zhen Dragon
1401 Jianwen 3 621 xin si Snake
1402 Jianwen 4 620 ren wu Horse
1403 Yongle 1 619 gui wei Goat
1404 Yongle 2 618 jia shen Monkey
1405 Yongle 3 617 yi you Rooster
1406 Yongle 4 616 bing shu Dog