dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Yongle 1 in Taiwan is ...

AD1403

Yongle 1 is also...

Hongwu36

Jianwen5

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1400 Jianwen 2

624

geng zhen

Dragon

1401 Jianwen 3

623

xin si

Snake

1402 Jianwen 4

622

ren wu

Horse

1403 Yongle 1

621

gui wei

Goat

1404 Yongle 2

620

jia shen

Monkey

1405 Yongle 3

619

yi you

Rooster

1406 Yongle 4

618

bing shu

Dog