dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Xianfeng 1 in Taiwan is ...

AD1851

Xianfeng 1 is also...

Qianlong116
Jiaqing56
Daoguang31

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1848 Daoguang 28 174 wu shen Monkey
1849 Daoguang 29 173 ji you Rooster
1850 Daoguang 30 172 geng shu Dog
1851 Xianfeng 1 171 xin hai Pig
1852 Xianfeng 2 170 ren tse Rat
1853 Xianfeng 3 169 gui chou Ox
1854 Xianfeng 4 168 jia yin Tiger