dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Xianfeng 1 in Taiwan is ...

AD1851

Xianfeng 1 is also...

Qianlong116

Jiaqing56

Daoguang31

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1848 Daoguang 28

176

wu shen

Monkey

1849 Daoguang 29

175

ji you

Rooster

1850 Daoguang 30

174

geng shu

Dog

1851 Xianfeng 1

173

xin hai

Pig

1852 Xianfeng 2

172

ren tse

Rat

1853 Xianfeng 3

171

gui chou

Ox

1854 Xianfeng 4

170

jia yin

Tiger