dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Wanli 1 in Taiwan is ...

AD1573

Wanli 1 is also...

Zhengde68

Jiajing52

Longqing7

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1570 Longqing 4

454

geng wu

Horse

1571 Longqing 5

453

xin wei

Goat

1572 Longqing 6

452

ren shen

Monkey

1573 Wanli 1

451

gui you

Rooster

1574 Wanli 2

450

jia shu

Dog

1575 Wanli 3

449

yi hai

Pig

1576 Wanli 4

448

bing tse

Rat