dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Tongzhi 13 in Taiwan is ...

AD1874

Tongzhi 13 is also...

Jiaqing79
Daoguang54
Xianfeng24

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1871 Tongzhi 10 152 xin wei Goat
1872 Tongzhi 11 151 ren shen Monkey
1873 Tongzhi 12 150 gui you Rooster
1874 Tongzhi 13 149 jia shu Dog
1875 Guangxu 1 148 yi hai Pig
1876 Guangxu 2 147 bing tse Rat
1877 Guangxu 3 146 ding chou Ox