dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Tianshun 1 in Taiwan is ...

Jingtai8

AD1457

Tianshun 1 is also...

Hongxi33

Xuande32

Zhengtong22

Jingtai8

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1454 Jingtai 5

570

jia shu

Dog

1455 Jingtai 6

569

yi hai

Pig

1456 Jingtai 7

568

bing tse

Rat

1457 Tianshun 1

567

ding chou

Ox

1458 Tianshun 2

566

wu yin

Tiger

1459 Tianshun 3

565

ji mao

Rabbit

1460 Tianshun 4

564

geng zhen

Dragon