dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Tianqi 1 in Taiwan is ...

AD1621

Tianqi 1 is also...

Longqing55
Wanli49
Taichang2

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1618 Wanli 46 404 wu wu Horse
1619 Wanli 47 403 ji wei Goat
1620 Taichang 1 402 geng shen Monkey
1621 Tianqi 1 401 xin you Rooster
1622 Tianqi 2 400 ren shu Dog
1623 Tianqi 3 399 gui hai Pig
1624 Tianqi 4 398 jia tse Rat