dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Tianqi 1 in Taiwan is ...

AD1621

Tianqi 1 is also...

Longqing55

Wanli49

Taichang2

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1618 Wanli 46

406

wu wu

Horse

1619 Wanli 47

405

ji wei

Goat

1620 Taichang 1

404

geng shen

Monkey

1621 Tianqi 1

403

xin you

Rooster

1622 Tianqi 2

402

ren shu

Dog

1623 Tianqi 3

401

gui hai

Pig

1624 Tianqi 4

400

jia tse

Rat