dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Shunzhi 1 in Taiwan is ...

Chongzhen17
AD1644

Shunzhi 1 is also...

Wanli72
Taichang25
Tianqi24
Chongzhen17
Tianchong18
Chongde9

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1641 Chongzhen 14 381 xin si Snake
1642 Chongzhen 15 380 ren wu Horse
1643 Chongzhen 16 379 gui wei Goat
1644 Chongzhen 17 378 jia shen Monkey
1645 Shunzhi 2 377 yi you Rooster
1646 Shunzhi 3 376 bing shu Dog
1647 Shunzhi 4 375 ding hai Pig