dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Shunzhi 1 in Taiwan is ...

Chongzhen17

AD1644

Shunzhi 1 is also...

Wanli72

Taichang25

Tianqi24

Chongzhen17

Tianchong18

Chongde9

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1641 Chongzhen 14

383

xin si

Snake

1642 Chongzhen 15

382

ren wu

Horse

1643 Chongzhen 16

381

gui wei

Goat

1644 Chongzhen 17

380

jia shen

Monkey

1645 Shunzhi 2

379

yi you

Rooster

1646 Shunzhi 3

378

bing shu

Dog

1647 Shunzhi 4

377

ding hai

Pig