dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Qianlong 1 in Taiwan is ...

Yongzheng14

AD1736

Qianlong 1 is also...

Chongde101

Shunzhi93

Kangxi75

Yongzheng14

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1733 Yongzheng 11

291

gui chou

Ox

1734 Yongzheng 12

290

jia yin

Tiger

1735 Yongzheng 13

289

yi mao

Rabbit

1736 Qianlong 1

288

bing zhen

Dragon

1737 Yongzheng 15

287

ding si

Snake

1738 Yongzheng 16

286

wu wu

Horse

1739 Yongzheng 17

285

ji wei

Goat