dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Kangxi 1 in Taiwan is ...

AD1662

Kangxi 1 is also...

Tianchong36

Chongde27

Shunzhi19

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1659 Shunzhi 16

365

ji hai

Pig

1660 Shunzhi 17

364

geng tse

Rat

1661 Shunzhi 18

363

xin chou

Ox

1662 Kangxi 1

362

ren yin

Tiger

1663 Kangxi 2

361

gui mao

Rabbit

1664 Kangxi 3

360

jia zhen

Dragon

1665 Kangxi 4

359

yi si

Snake