dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Jingtai 1 in Taiwan is ...

AD1450

Jingtai 1 is also...

Hongxi26
Xuande25
Zhengtong15

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1447 Zhengtong 12 575 ding mao Rabbit
1448 Zhengtong 13 574 wu zhen Dragon
1449 Zhengtong 14 573 ji si Snake
1450 Jingtai 1 572 geng wu Horse
1451 Jingtai 2 571 xin wei Goat
1452 Jingtai 3 570 ren shen Monkey
1453 Jingtai 4 569 gui you Rooster