dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Jingtai 1 in Taiwan is ...

AD1450

Jingtai 1 is also...

Hongxi26

Xuande25

Zhengtong15

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1447 Zhengtong 12

577

ding mao

Rabbit

1448 Zhengtong 13

576

wu zhen

Dragon

1449 Zhengtong 14

575

ji si

Snake

1450 Jingtai 1

574

geng wu

Horse

1451 Jingtai 2

573

xin wei

Goat

1452 Jingtai 3

572

ren shen

Monkey

1453 Jingtai 4

571

gui you

Rooster