dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Jiaqing 1 in Taiwan is ...

AD1796

Jiaqing 1 is also...

Kangxi135

Yongzheng74

Qianlong61

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1793 Qianlong 58

231

gui chou

Ox

1794 Qianlong 59

230

jia yin

Tiger

1795 Qianlong 60

229

yi mao

Rabbit

1796 Jiaqing 1

228

bing zhen

Dragon

1797 Jiaqing 2

227

ding si

Snake

1798 Jiaqing 3

226

wu wu

Horse

1799 Jiaqing 4

225

ji wei

Goat