dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Jiaqing 1 in Taiwan is ...

AD1796

Jiaqing 1 is also...

Kangxi135
Yongzheng74
Qianlong61

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1793 Qianlong 58 229 gui chou Ox
1794 Qianlong 59 228 jia yin Tiger
1795 Qianlong 60 227 yi mao Rabbit
1796 Jiaqing 1 226 bing zhen Dragon
1797 Jiaqing 2 225 ding si Snake
1798 Jiaqing 3 224 wu wu Horse
1799 Jiaqing 4 223 ji wei Goat