dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Jiajing 1 in Taiwan is ...

AD1522

Jiajing 1 is also...

Chenghua58
Hongzhi35
Zhengde17

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1519 Zhengde 14 503 ji mao Rabbit
1520 Zhengde 15 502 geng zhen Dragon
1521 Zhengde 16 501 xin si Snake
1522 Jiajing 1 500 ren wu Horse
1523 Jiajing 2 499 gui wei Goat
1524 Jiajing 3 498 jia shen Monkey
1525 Jiajing 4 497 yi you Rooster