dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Jiajing 1 in Taiwan is ...

AD1522

Jiajing 1 is also...

Chenghua58

Hongzhi35

Zhengde17

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1519 Zhengde 14

505

ji mao

Rabbit

1520 Zhengde 15

504

geng zhen

Dragon

1521 Zhengde 16

503

xin si

Snake

1522 Jiajing 1

502

ren wu

Horse

1523 Jiajing 2

501

gui wei

Goat

1524 Jiajing 3

500

jia shen

Monkey

1525 Jiajing 4

499

yi you

Rooster