dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Hongzhi 1 in Taiwan is ...

AD1488

Hongzhi 1 is also...

Jingtai39
Tianshun32
Chenghua24

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1485 Chenghua 21 537 yi si Snake
1486 Chenghua 22 536 bing wu Horse
1487 Chenghua 23 535 ding wei Goat
1488 Hongzhi 1 534 wu shen Monkey
1489 Hongzhi 2 533 ji you Rooster
1490 Hongzhi 3 532 geng shu Dog
1491 Hongzhi 4 531 xin hai Pig