dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Hongzhi 1 in Taiwan is ...

AD1488

Hongzhi 1 is also...

Jingtai39

Tianshun32

Chenghua24

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1485 Chenghua 21

539

yi si

Snake

1486 Chenghua 22

538

bing wu

Horse

1487 Chenghua 23

537

ding wei

Goat

1488 Hongzhi 1

536

wu shen

Monkey

1489 Hongzhi 2

535

ji you

Rooster

1490 Hongzhi 3

534

geng shu

Dog

1491 Hongzhi 4

533

xin hai

Pig