dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Daoguang 1 in Taiwan is ...

AD1821

Daoguang 1 is also...

Yongzheng99
Qianlong86
Jiaqing26

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1818 Jiaqing 23 204 wu yin Tiger
1819 Jiaqing 24 203 ji mao Rabbit
1820 Jiaqing 25 202 geng zhen Dragon
1821 Daoguang 1 201 xin si Snake
1822 Daoguang 2 200 ren wu Horse
1823 Daoguang 3 199 gui wei Goat
1824 Daoguang 4 198 jia shen Monkey