dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Daoguang 1 in Taiwan is ...

AD1821

Daoguang 1 is also...

Yongzheng99

Qianlong86

Jiaqing26

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1818 Jiaqing 23

206

wu yin

Tiger

1819 Jiaqing 24

205

ji mao

Rabbit

1820 Jiaqing 25

204

geng zhen

Dragon

1821 Daoguang 1

203

xin si

Snake

1822 Daoguang 2

202

ren wu

Horse

1823 Daoguang 3

201

gui wei

Goat

1824 Daoguang 4

200

jia shen

Monkey