dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Chongde 1 in Taiwan is ...

Chongzhen9

AD1636

Chongde 1 is also...

Wanli64

Taichang17

Tianqi16

Chongzhen9

Tianchong10

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1633 Chongzhen 6

391

gui you

Rooster

1634 Chongzhen 7

390

jia shu

Dog

1635 Chongzhen 8

389

yi hai

Pig

1636 Chongde 1

388

bing tse

Rat

1637 Chongzhen 10

387

ding chou

Ox

1638 Chongzhen 11

386

wu yin

Tiger

1639 Chongzhen 12

385

ji mao

Rabbit