dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Chenghua 1 in Taiwan is ...

AD1465

Chenghua 1 is also...

Zhengtong30

Jingtai16

Tianshun9

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1462 Tianshun 6

562

ren wu

Horse

1463 Tianshun 7

561

gui wei

Goat

1464 Tianshun 8

560

jia shen

Monkey

1465 Chenghua 1

559

yi you

Rooster

1466 Chenghua 2

558

bing shu

Dog

1467 Chenghua 3

557

ding hai

Pig

1468 Chenghua 4

556

wu tse

Rat